ICSTM

Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology
Valahia University of Târgoviște

ICSTM

ICSTM

Valahia University of Târgoviște

2021-43PFE

Excelență și Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI (ProExcelență).
Contract Nr. 43PFE/30.12.2021
Universitatea Valahia din Târgoviște derulează în perioada 2022 – 2024 proiectul intitulat “Excelență și Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI – ProExcelență
Proiectul în valoare de 3.064.000,00 lei este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1: Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare – Subprogramul 1.2. Performanță instituțională, competiția 2021 pentru Proiecte de Dezvoltare Instituțională – Proiecte de Finanțare a Excelenței în CDI; Domeniul: Eco-nanotehnologii și materiale avansate.
OBIECTIVE
Obiectivul general al proiectului este acela de îmbunătățire a capacității și performanței instituționale a Universității Valahia din Târgoviște în vederea susținerii excelenței în CDI. În sprijinul realizării obiectivului general, proiectul ProExcelență propune finanțarea următoarelor obiective strategice:
OS1.    Asigurarea unui mediu stimulativ și competitiv pentru activitatea de cercetare științifică din Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT) pentru formarea profesională privind transferul de cunoștințe, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și utilizarea standardelor aplicabile (SR 13572:2016).
OS2.    Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare certificată/ acreditată RENAR, competitivă la nivel european şi cu grad ridicat de unicitate la nivel naţional, capabilă să susţină cercetarea de excelenţă din universitate, prin achiziționarea de echipamente noi și asigurarea mentenanței/reparațiilor necesare echipamentelor deja existente.
OS3. Creşterea performanţei ştiinţifice a UVT prin dezvoltarea de noi domenii, tematici şi direcţii strategice de cercetare în conformitate cu prioritǎţile de specializare inteligentǎ ale SNCDI 2021-2027, prin crearea unui laborator nou (cercetări avansate pentru produse farmaceutice) în domeniul eco-nanotehnologii și materiale avansate.
OS4.    Susținerea excelenței și creativității în cercetarea științifică și promovarea rezultatelor remarcabile prin sprijin în vederea publicării în reviste și jurnale recunoscute, facilitarea accesului la baze de date/alte surse de informare, precum și prin mobilități, detașări sau stagii de cercetare.
OS5.    Creșterea vizibilității UVT la nivel național și internațional prin promovarea cercetării în rândul instituțiilor de prestigiu, dezvoltarea cooperărilor/parteneriatelor la nivel național/internațional și crearea unor medii de cercetare multidisciplinare și multinaționale.
ECHIPA (Persoane cheie)
 
Cristiana Rădulescu
Director de proiect
Laura Monica Gorghiu
Coordonator creare și implementare sistem de management al inovării (SMIn)
Gabriela Teodorescu
Coordonator valorificare infrastructura indexată ERRIS pentru cercetarea de excelență
Ioana Daniela Dulamă
Responsabil utilizare optimă infrastructura UVT-ICSTM
Cristina Mihaela Nicolescu
Responsabil direcții noi de CDI și laborator cromatografie și analiză termică
Marius Bumbac
Responsabil servicii noi de CDI în domeniul materialelor avansate cu amprentă ecologică redusă
Sorina Geanina Stănescu
Responsabil dezvoltare competențe personal de cercetare
Smaranda Gabrielescu
Responsabil implementare sistem de management al inovării în departamentele administrative
Ionel Goglea
Responsabil achiziții publice
Maria Ștefan
Responsabil financiar
CONTACT
 
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE
Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară
Adresa: Aleea Sinaia, nr. 13; Târgovişte; jud. Dâmboviţa; cod postal: 130004
Telefon/Fax: +40 245 206 109
E-mail: radulescucristiana@yahoo.com

ICSTM

Valahia University of Târgoviște